Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
İletişim Fakültesi >>İletişim Bilimleri

 DERECE PROGRAMLARI


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : İletişim Bilimleri; Medya Çalışmaları, Toplum ve İletişim ile Kültürlerarası İletişim alanlarını içeren lisans eğitimi verir. Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü öğrencileri, toplumsal iletişim sorunlarının çözülmesinde ve ideal toplumsal yarara uygun iletişim ortamının sağlanmasında, disiplinler arası, eleştirel kuramsal bilgiye ve özgün bakış açısına sahip olacaklardır. İletişim Bilimleri programı; İletişim ve Medya Çalışmalarını kapsayan geniş bir alanda eğitim verir. Türkiye’deki İletişim Fakültelerinde genellikle iletişim araç ve ortamlarına göre yapılanmış olan bölümlerin (Radyo-TV-Sinema; Gazetecilik, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, vb.) akademik altyapısını, İletişim Bilimleri alanı oluşturur. Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Antropoloji, Tarih, Sanat, Felsefe, Dilbilim gibi temel alanlarda üretilmiş fikir ve ifade birikiminden beslenen İletişim Bilimleri eğitimi, ´medya ile kuşatılmış´ dünyayı sadece anlamakla kalmayıp daha iyiye yönlendirmeyi amaçlar. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İletişim Bilimleri lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.  

Programın Özellikleri-Tanımı : İletişim Bilimleri, iletişim araştırmaları yapan bir toplum bilim alanıdır. Gündelik yaşamdan, toplumsal ilişkilere ve medyaya dek kuramsal bilgi ile pratik hayat arasındaki ilişkileri disiplinler arası ve eleştirel olarak açıklamaya çalışır. Bu geniş alandaki iletişim ortamlarının arka planını ve zihniyet yapılarını analiz eder. İletişimin günümüzde artan önemi, etkili iletişimcilerin yetiştirilmesinin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmesine yol açmıştır. İletişim Bilimleri programı, iletişim uzmanı olmak isteyen gençler için popüler bir alan olmakla birlikte, toplumların doğru, geçerli ve adil iletişim kurmalarını sağlamada temel bir üniversite eğitimi sunmaktadır. Önemli not: Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim Bilimleri Bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Lisans eğitimine başlamıştır. Bu programda belirtilen üçüncü ve dördüncü yıl dersleri 2014-2015 ve 2015-2016 Akademik yıllarında yürürlüğe girecektir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Her türlü özel ve kamu kurumlarında iletişim danışmanlığı / yöneticiliğinin yanı sıra, Siyasal İletişim, Sağlık İletişimi, Çatışma Çözümlemesi, Müzakere yönetimi gibi birçok yeni alanda uzmanlaşmış iletişimcilerin ve elektronik gazetecilik, metin yazarlığı, moderatörlük, habercilik gibi güncel iletişim uzmanlığının gerektirdiği becerilere sahip gençlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. NURÇAY TÜRKOĞLU 

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.