Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi >>Biyomedikal Mühendisliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Biyomedikal Mühendisliği, sağlık alanında teşhis , tedavi ve genel bakım süreçlerinde problemlere mühendisliğin analiz ve sentez yaklaşımıyla çözüm üreten ve ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendislerin çalışma konuları, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan elektronik, yazılım , mekanik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetleri ile klinik problemleri çözme amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alana yayılır. Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve ultrasonik görüntüleme sistemleri, çeşitli tipte lazer cihazları Biyomedikal Mühendisliğin ilgi alanına giren konulara örnek olarak verilebilir. Bölüm 2012 yılında lisans öğretimine başlamıştır. Lisans eğitim programı, yukarıdaki tanımlanan kapsama uygun olarak hem teorik hem de uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Ayrıca program da zorunlu ingilizce hazırlık ile iki yaz stajı da mevcuttur. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyomedikal Mühendisliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Biyomedikal mühendisliği tıp, elektronik, bilgisayar, makina, kimya gibi farklı bilimsel disiplinler bulunduran multidisipliner bir bilim dalıdır. Lisans eğitiminin ilk iki yılında temel mühendislik ve tıp derslerini almaktadırlar. Lisans eğitiminin son iki yılında ise Biyomedikal alanında özelleşmiş dersleri alarak tıp ve mühendislik alanını birleştirerek mühendis gözüyle sorunları kavramayı ve çözümlemeyi öğreneceklerdir. Ayrıca iki defa yaz stajı yaparak bilgilerini pekiştirecek ve insan odaklı sorunlarda mühendislik bilgilerini kullanabilen yetkin bir mühendis olarak mezun olacaklardır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Biyomedikal mühendisliği mezunları esas olarak temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere hakim ve bu bilgileri mesleki pratik içinde kullanabilen, analitik düşünebilen, araştırıcı ve bilgiye ulaşabilen, mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sahip mühendisler olarak yetiştirilmektedir. Öğrenciler, gerek tıbbi cihaz gerekse de sistemler için gereken elektronik , mekanik ve yazılım tasarımı yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olarak çeşitli firmalarda çalışacak şekilde mezun edilmektedirler. Bunun yanısıra hastanelerde teknik bakım ve onarım hizmetleri ile klinik mühendisliğinin diğer konularında başarıyla çalışacak şekilde de eğitilmektedirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. MUSTAFA GÜVEN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.