Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen-Edebiyat Fakültesi >>Fizik

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Fizik bölümü, Ziraat ve Tıp Fakültelerine Temel Fizik dersini vermek üzere Rektörlüğe bağlı Temel Bilimler Enstitüsüne iki öğretim elemanı alınması ile faaliyetlerine başlamış ve daha sonra 1976 yılında Temel Bilimler Fakültesinin kurulması ile bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Başlangıçta adı "Fizik ve Uzay Bilimleri Bölümü" olan bölümün ilk mezunları fizik mühendisi olarak diploma almışlardır. Daha sonra 1981 yılında 2547 sayılı YÖK yasasıyla Fizik Lisans eğitimi vermek üzere yeniden organize olmuştur. Başlangıçta Fakülte bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora çalışmaları yine aynı yasayla kurulan Fen Bilimleri Enstitüsüne kaydırılmıştır. Fizik Bölümü, bölüm öğrencileri yanında Mühendislik-Mimarlık, Ziraat, Su Ürünleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin temel fizik derslerini de üstlenerek, üniversite içinde geniş bir eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Bölümümüz %30 İngilizce eğitime başlamıştır. Üniversite sınavı sonunda bölümü kazanarak gelen öğrencilere bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) tarafından yapılan İngilizce yeterlilik sınavını başaran öğrenciler doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Yeterli seviyede İngilizce bilmeyen öğrenciler bir yıl süreli YADYO´da İngilizce Hazırlık Programını başardıkları takdirde birinci sınıfa başlarlar. Bölümümüzde birinci ve ikinci sınıflara %30 İngilizce ile başladığımız yeni program uygulanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflara ise eski program uygulanmaya devam etmektedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Fizik lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Fizik Anabilim dallarının temel konularını algılamış isterse Yüksek Lisans eğitimine devam edip ülkenin bilimsel kalkınmasına hizmet edecek isterse de kendisini diğer alanlarda da (öğretmenlik, özel kurumlarda değişik pozisyonlar) ifade edebilecek donanıma sahip bireyleri topluma hazırlamak. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlarımız değişik alanlarda kendilerini tanımlayabilmektedirler. Öğretmenlik, Ar-Ge birimleri, Özel Eğitim Danışmanlıkları, İş sağlığı ve Güvenli uzmanlığı, Bilgi teknolojileri uzmanlığı, Devlet memurluğu, Özel sektörde farklı konumlar. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. RAMAZAN ESEN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.