Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>Pediatrik Hematoloji (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

Ders Kodu Ders Adı ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
PH-500 Temel Hematolojiye Giriş I 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 3 5
PH-501 Temel Hematolojiye Giriş II 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4
PH-510 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı I 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
PH-511 Kan Bankacılğı ve Transfüzyon Tıbbı II 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PH-520 Plasenta ve Kort Kanı Özel.Topl. ve Ayrış. ve Dondur. Saklan. I 4 1 4 3 4 4 5 4 4 4 5 0 5 4
PH-530 Kemik İliği ve Periferik Kök Nakli I 5 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5
PH-540 Kemik İliği İşlemleri I 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3
PH-550 Otolog Kemik İliği Purging ve Dondurma İşlemleri I 4 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4
PH-560 Kemik İliği İmmünolojisi ve Laboratuvarı I 4 1 4 3 4 3 4 1 4 4 3 4 4 5
PH-710 Uzmanlık Alan Dersi 4 1 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4
PH-715 Seminer Dersi (Z) 3 1 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3
PH-730 Yüksek Lisans Tezi (Z) 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.