Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Bitki Koruma(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 24
YLBK-201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
AKTS kredisi toplamı: 30
  * Her iki yarıyılda da seçmeli olarak yer alan "Seminer" dersinin yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.
  1. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BK-501 Canlılarda Enerji Mekanizması Seçmeli 6
BK-503 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 6
BK-505 Böceklerin Sınıflandırılması I Seçmeli 6
BK-511 Bitki Patolojen Bakterilerinin Tanımı İçin Teknikler I Seçmeli 6
BK-521 Turunçgil Patolojisi Seçmeli 6
BK-523 Agroekoloji ve Ekolojik Tarımda Bitki Koruma Seçmeli 6
BK-527 Yabancı ot Sistematiği Seçmeli 6
BK-531 Herbolojide Ekolojik Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Seçmeli 6
BK-533 Fitopatolojide Temel Laboratuvar Teknikleri Seçmeli 6
BK-535 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I Seçmeli 6
BK-551 Bitki Patojen Funguslarının Laboratuvar Teknikleri Seçmeli 6
BK-553 Antagonistlerin Bitki Patolojisindeki Rolleri Seçmeli 6
BK-563 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri I Seçmeli 6
BK-565 Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolu Seçmeli 6
BK-567 Mikolojide Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması Seçmeli 6
BK-571 Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri Seçmeli 6
BK-572 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II Seçmeli 6
BK-575 Zehirli Yabancı Otlar Seçmeli 6
BK-579 Fitopatolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirmesi Seçmeli 6
BK-581 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I Seçmeli 6
BK-585 Özel Sebze Zararları Seçmeli 6
BK-587 Kentsel Entomoloji Seçmeli 6
BK-589 Ilıman İklim ve Meyve Zararlıları Seçmeli 6
BK-591 Turunçgil ve Subropik Meyve Zararlıları Seçmeli 6
BK-597 Herbisitlerde Kalıntı Seçmeli 6
BK-599 Bitkisel Kökenli Herbisitler Seçmeli 6
BK-605 Entomolojide Toksikoloji Seçmeli 6
BK-609 Böceklerde Preparat Yapma Teknikleri Seçmeli 6
YLBK-202 Uzmanlık Alan Dersi Seçmeli 6
YLBKS-101 Seminer Seçmeli 6


  2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 24
YLBK-200 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
AKTS kredisi toplamı: 30
  * Her iki yarıyılda da seçmeli olarak yer alan "Seminer" dersinin yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.
  2. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BK-502 Böceklerin Toplanması ve Kolleksiyonu Seçmeli 6
BK-504 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 6
BK-506 Böceklerin Sınıflandırılması II Seçmeli 6
BK-508 Yabancı Ot Araştırma Yöntemleri Seçmeli 6
BK-510 Bitki Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler Seçmeli 6
BK-516 Yabancı Ot Ekolojisi Seçmeli 6
BK-520 Fitopatolojide Bilgisayar ve Donanımı Kullanımı Seçmeli 6
BK-526 Fitopatolojide Seroloji Seçmeli 6
BK-528 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II Seçmeli 6
BK-534 Bitkilerde Patojen Toprak Kökenli Funguslar Seçmeli 6
BK-540 Genel Moleküler Biyoloji Seçmeli 6
BK-554 Akaroloji Seçmeli 6
BK-558 Moleküler Viroloji Seçmeli 6
BK-560 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri II Seçmeli 6
BK-562 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Kimyasallar Seçmeli 6
BK-564 Entomolojide Örnekleme Yöntemleri Seçmeli 6
BK-566 Yabancı Otların Alternatif Kontrol Yöntemleri ve Biyolojik Mücadele Uygulamaları Seçmeli 6
BK-568 Ekosistemde Yabancı Ot-Hastalık-Böcek İlişkisi Seçmeli 6
BK-570 Bitki Patojen Bakterilerin Tanımında Kullanılan Teknikler II Seçmeli 6
BK-574 Nematolojinin Prensipleri Seçmeli 6
BK-580 Lif ve Yağ Bitkileri Zaarlıları Seçmeli 6
BK-582 Bağ ve Üzümsü Meyve Zararlıları Seçmeli 6
BK-588 Vektör Böcekler Seçmeli 6
BK-590 Meyve Ağaçlarında Uygulamalı Biyoteknoloji Seçmeli 6
BK-592 Yabancı Otlar ve Ekim Nöbeti Seçmeli 6
BK-594 Bioindikatör Böcekler Seçmeli 6
BK-596 Entomolojide Moleküler Yöntemler Seçmeli 6
BK-598 Tohum Patolojisi Seçmeli 6
BK-602 Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri Seçmeli 6
YLBKS-102 Seminer Seçmeli 6


  3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
YLBK-203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
YLBKT-301 Tez Çalışması Zorunlu 24
AKTS kredisi toplamı: 30
  4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
YLBK-204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
YLBKT-302 Tez Çalışması Zorunlu 24
AKTS kredisi toplamı: 30