Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Ziraat Fakültesi >>Bitki Koruma

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
AIIT101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2
BKP101 Botanik Zorunlu 4
BKP103 Fizik Zorunlu 3
BKP105 Kimya Zorunlu 4
BKP107 Matematik Zorunlu 4
BKP111 Zooloji Zorunlu 4
BKP119 İngilizce I Zorunlu 3
ENF121 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 4
TD 101 Türk Dili I Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
AIIT102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2
BKP102 Ölçme Zorunlu 2
BKP106 İstatistik Zorunlu 3
BKP108 Biyokimya Zorunlu 3
BKP110 Genetik Zorunlu 3
BKP112 Genel Ekonomi Zorunlu 3
BKP114 İklim Bilgisi Zorunlu 3
BKP120 İngilizce 2 Zorunlu 3
BKP122 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 3
BKP126 Tarımsal Ekoloji Zorunlu 3
TD 102 Türk Dili II Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BKP201 Fitopatoloji Zorunlu 5
BKP203 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 4
BKP205 Genel Zootekni Zorunlu 3
BKP207 Tarımsal Mekanizasyon Zorunlu 4
BKP209 Toprak Bilimi Zorunlu 4
BKP211 Tarla Bitkileri Zorunlu 4
BKP213 Sebze Ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 4
MU 201 Mesleki Uygulama Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BKP202 Entomoloji Zorunlu 5
BKP204 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3
BKP206 Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Zorunlu 3
BKP208 Sulama Ve Drenaj Zorunlu 3
BKP210 Meyve Bağ Yetiştiriciliği Zorunlu 4
BKP212 Tarımsal Savaş Mekanizasyonu Zorunlu 4
BKP214 Bitki Besleme Zorunlu 3
BKP216 Tarımsal Değer Biçme Ve Bilirkişilik Zorunlu 3
MU 202 Mesleki Uygulama Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 15
BKP301 Mikoloji Zorunlu 3
BKP303 Kültür Bitk. Zar. Akarlar Zorunlu 3
BKP305 Herboloji Zorunlu 3
BKP307 Bakteriyoloji Zorunlu 2
BKP309 Viroloji Zorunlu 2
BKP333 Staj Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  5. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BBP383 Özel Sebzecilik Seçmeli 3
BKP351 Böcek Sistematiği Seçmeli 4
BKP353 Biyoteknoloji Seçmeli 4
BKP355 Epidemiyoloji Seçmeli 5
TBP381 Tahıl Bakl. Ve Yem Bitk. Yet. Seçmeli 3
TEP383 Tarımsal İşletmecilik Seçmeli 3
TYP383 Toprak Bitki Su İlişkileri Seçmeli 3


  6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 18
BKP302 Nematoloji Zorunlu 2
BKP304 Böcek Ekolojisi Zorunlu 2
BKP306 Bitki Bakteri Hastalıkları Zorunlu 3
BKP308 Bitki Virüs Ve Viroid Hastalıkları Zorunlu 3
BKP334 Staj Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  6. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BBP380 Özel Meyveciliği Seçmeli 3
BKP352 Tarımsal Mücadele Yöntemi Seçmeli 6
BKP354 Böcek Fizyolojisi Seçmeli 6
BKP356 Abiyotik Hastalıklar Seçmeli 6


  7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 10
ADS401 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
BKP401 Bitki Paraziti Nematodlar Ve Mücadelesi Zorunlu 2
BKP403 Sebze Ve Süs Bitkileri Zararlıları Zorunlu 3
BKP405 Depolanmış Ürün Zararlıları Zorunlu 2
BKP407 Yabancı Otlar Ve Mücadele Zorunlu 2
MU 401 Mezuniyet Çalışması Zorunlu 2
MU 403 Mesleki Projelendirme Zorunlu 2
MU 405 Yaz Stajı Zorunlu 4
AKTS kredisi toplamı: 30
  7. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BKP451 Organik Tarımda Bitki Koruma Seçmeli 5
BKP453 Bitki Korumada Araş. Deneme Metodları Seçmeli 5
BKP457 Sertifikasyon Ve Karantina Seçmeli 5


  8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 11
ADS402 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
BKP402 Endüstri Bitki Zararlıları Zorunlu 2
BKP404 Meyve Ve Bağ Zararlıları Zorunlu 3
BKP406 Bitki Fungal Hastalıkları Zorunlu 3
MU 402 Mezuniyet Çalışması Zorunlu 2
MU 404 Mesleki Projelendirme Zorunlu 2
MU 406 Yaz Stajı Zorunlu 4
AKTS kredisi toplamı: 30
  8. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
BKP452 Bitki Klinikleri Seçmeli 6
BKP454 Tahıl,baklagil Ve Yem Bitkileri Zararlıları Seçmeli 5
BKP456 Bitki Koruma Makinaları Seçmeli 5