Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>İstatistik(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Bilgi
Kuramsal  Olasılık ve İstatistik konularında derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptirler
  İstatistik alanında doktora planları yapabilecek bilgilere sahiptirler.
 İstatistikte kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
 İstatistikte kullanılan yöntemler hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
Uygulamalı   Matematik, Olasılık ve İstatistik konularında bilimsel araştırma yaparlar.
  Beceriler
Kavramsal/Bilişsel   İstatistiksel problemleri işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir.
Uygulamalı  İstatistiksel problemleri çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.
 Alanında karşılaştığı problemleri analitik modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular.
 Bilgiye erişir ve bununla ilgili kaynak araştırması yapar.
  Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 Sorumluluk alma özgüvenine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği  Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu çalışmalarıyla gösterir.
 Kendini istatistikte ve ilgili alanlarda sürekli yeniler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik  Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 İstatistik uygulamaları için gereken donanım ve yazılımları kullanır.