Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Matematik(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Bilgi
Kuramsal  Matematiğin farklı ana bilim dallarında araştırma yapabilmeye olanak sağlayacak lisans yeterlilikleri üzerinde bilgiler edinir.
 Alanı ile ilgili konuları teorik temelleri ile birlikte derinlemesine öğrenir.
Uygulamalı  Alanında öğrendiği bilgileri matematik problemlerini çözmede kullanır
  Beceriler
Kavramsal/Bilişsel  Matematiğin farklı ana bilim dallarındaki temel teoremleri ispat eder.
 Matematik alanında karşılaştığı problemler için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkiyi en sade ve anlaşılır biçimde ifade eder.
Uygulamalı  Alanı ile ilgili gerekli teknik donanımları kullanır.
  Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yapar ve yürütür.
 Meslekdaşları ile birlikte ortak çalışma ve araştırma yaparken gerektiğinde sorumluluk alır.
Öğrenme Yetkinliği  Alanı ile ilgili bilgileri sorgular, analiz eder ve gerektiğinde farklı alanlara uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili kaynakları takip edebilecek ve paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak.
 Alanındaki bilgileri geliştirmede gerekli dil ve teknolojileri kullanır. Edindiği uzmanlık bilgilerini gerektiğinde sistemli bir şekilde paydaşlarına aktarır.
Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik  Alanındaki problemleri çözmede, yorumlamada ve duyurmada bilimselliğin gerektirdiği etik değerleri öğrenir ve uygular.