Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 ÜNİVERSİTE HAKKINDA BİLGİ


 İsim ve Adres Bilgileri


 Akademik Takvim


 Akademik Yönetim


 Çukurova Üniversitesi Hakkında
 Genel Bilgiler Sunulan Programların Listesi


 Öğrenci Giriş-Kabul Koşulları


 Önceki Öğrenimin Tanınması


 Genel Kayıt İşlemleri


 Öğrenme Kazanımlarına Ulaşmak için
 Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Kredi
 Dağılımları Akademik Danışmanlık


 Değerlendirme ve Notlandırma

  Öğrenme Kazanımlarına Ulaşmak için Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Kredi Dağılımları

AKTS, öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci iş gücü, sadece ders saatine bağımlı olmayıp öğrencinin derslere devam, seminer, bağımsız çalışma ve sınavlar vb. tüm faaliyetleri için harcadığı zamanı esas alarak hesaplanır.

Çukurova Üniversitesinde, Ocak 2006 yılından beri programda yer alan her dersin hem yerel hem de AKTS kredisi kullanılıyor iken, 2013-2014 öğretim yılından itibaren Üniversitemizde sadece AKTS kredisi kullanılmaya başlanmıştır. Üniversitemizde öğrenci iş yükünü belirlemek üzere, web üzerinden ve basılı anketler uygulanmaya başlanmıştır. Bu anket aracılığı ile 3 başlıkta veri değerlendirilmektedir:

1) öğretim elemanının performansı,
2) dersin öğretme süreci (dersin öğrenciye olan meslekî katkısı),
3) öğrencinin iş yükü (çalışma süresi, harcanan süre, saat, sınav için harcanan süreler).

Bu bilgilere göre AKTS kredileri güncellenmekte ve bu sayede derslerin programları yenilenmektedir. AKTS hesaplanması ECTS User’s Guide eşliğinde yapılmaktadır. Buna göre üniversitemizde 1 AKTS=25-30 saatlik iş yükü aralığında kabul edilmektedir. Bir yıl boyunca, tüm derslerden alınan kredilerin toplamının 60 AKTS olması zorunluluğuna uyulmaktadır.

Çukurova Üniversitesinde bir yarıyıldaki (17 hafta) uygulama ve AKTS hesaplama örneği aşağıdaki gibidir;

1 yarıyıl = 14 hafta ders + 1 hafta ara sınav +2 hafta final sınavı =30 AKTS

 

Örnek AKTS Hesaplama Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi  (Saat)

Toplam İş Yükü  (Saat)

   Dersler  (öğrenme aktiviteleri)

14 

3  

42  

   Ders Süresi  (Sınav haftaları dâhil değildir)

14

2

28

   Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi  (Ön çalışma,   pekiştirme)

   Değerlendirme

 

 

 

   Ödev, Proje, Diğer

1

5

5

   Ara Sınavlar

1

5

5

   Yarıyıl Sonu-Final Sınavı

1

5

5

   Toplam İş Yükü:

85

   Toplam İş Yükü / 25  (s):

3,4

   Dersin AKTS Kredisi:

3