Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 ÜNİVERSİTE HAKKINDA BİLGİ


 İsim ve Adres Bilgileri


 Akademik Takvim


 Akademik Yönetim


 Çukurova Üniversitesi Hakkında
 Genel Bilgiler Sunulan Programların Listesi


 Öğrenci Giriş-Kabul Koşulları


 Önceki Öğrenimin Tanınması


 Genel Kayıt İşlemleri


 Öğrenme Kazanımlarına Ulaşmak için
 Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Kredi
 Dağılımları Akademik Danışmanlık


 Değerlendirme ve Notlandırma

  Akademik Yönetim

Rektörlük

Görevi

Unvanı, Adı-Soyadı

Telefon Numarası

E-posta Adresi

Rektör

Prof. Dr. Mustafa KİBAR

+90 322 3386794

mkibar@cu.edu.tr

Rektör Yardımcıları

 

Prof. Dr. Hasan FENERCİOĞLU

+90 322 3386727

hfener@cu.edu.tr

Prof. Dr. Seyhan TÜKEL

+90 322 3386729

stukel@cu.edu.tr

Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS

+90 322 3386728

yasare@cu.edu.tr

Rektör Danışmanları

Prof. Dr. Osman Metin YAVUZ

+90 322 3386460

myavuz@cu.edu.tr

Prof. Dr. Recep YURTAL

+90 322 3386460

ryurtal@cu.edu.tr

Prof. Dr. Zeynel CEBECİ

+90 322 3386460

zcebeci@cu.edu.tr

Doç. Dr. Faruk YILDIRIM

+90 322 3386460

faryil@cu.edu.tr

 

Akademik Birim Yöneticileri

Akademik Birim

Dekan-Müdür

Unvanı, Adı-Soyadı

E-posta Adresi

Fakülteler

Ziraat Fakültesi

Prof.Dr. İ. Halil Elekcioğlu

halile@cu.edu.tr

Tıp Fakültesi

Prof.Dr. Dilek Özcengiz

ozcengiz@cu.edu.tr

Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof.Dr. Selahattin Serin

sserin@cu.edu.tr

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Prof.Dr. Mesut Başıbüyük

basibuyuk@cu.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof.Dr. Enver Alper Güvel

eaguvel@cu.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Prof.Dr. Turan Akbaş

ozan@cu.edu.tr

Su Ürünleri Fakültesi

Prof.Dr. Oya Işık

oyaisik@cu.edu.tr

Diş Hekimliği Fakültesi

Prof.Dr. M. Serdar Toroğlu 

storoglu@cu.edu.tr

İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Ali Osman Ateş

aosmanates@cu.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof.Dr. Kemal Tüluhan Yılmaz

tuluhan@cu.edu.tr

Hukuk Fakültesi

Prof.Dr. Mustafa Çeker

mceker@cu.edu.tr

İletişim Fakültesi

Prof.Dr. Nafiz Bozdemir

ndemir@cu.edu.tr

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Prof.Dr. Recep Yurtal

ryurtal@cu.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Prof.Dr. Nuran Öğülener

ogulener@cu.edu.tr

Kozan İşletme Fakültesi

Prof.Dr. Turgut Çürük

tcuruk@cu.edu.tr

Ceyhan Veteriner Fakültesi

Prof.Dr. Fatih Köksal

fkoksal@cu.edu.tr

Enstitüler

Fen Bilimleri

Prof.Dr. Mustafa Gök

mgok@cu.edu.tr

Sağlık Bilimleri

Prof.Dr. Şeref Erdoğan

serdogan@cu.edu.tr

Sosyal Bilimler

Prof.Dr. Azmi Yalçın

azmiyalcin @cu.edu.tr

Yüksekokullar

Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Doç.Dr. Fikret Dülger

fdulger@cu.edu.tr

Adana Sağlık Yüksekokulu

Prof. Dr. Sait Polat

spolat@cu.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Prof.Dr. Sanlı Sadi Kurdak

sskurdak@cu.edu.tr

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Doç.Dr. A. Musa Bozdoğan

amb@cu.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Prof. Dr. Zuhal Okan

okanzu@cu.edu.tr

Konservatuvar

Devlet Konservatuarı

Yard. Doç. Dr. Mustafa Bayık

mbayik@cu.edu.tr