Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Görsel Programlama II

Dersin Kodu : BTK202

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör. ŞABAN TUFAN ÖZDAYI
Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1. after effect ve compositing programları tanıma üstünlükleri ve benzer yazılımlar ile karşılaştırma Maskeleme teknikleri video kesme,montaj ve ekleme
video efekleri ve web tabanlı animasyonlar hazırlama
yeşil perde özelliğini kullanma

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Görsel olarak after effect programını kullanarak resim ve video işleme tekniklerini öğretmeye yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Ders içeriği bu alanda kullanılan programların görsel olarak karışılaştırılması After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Teori, Tartışma
2 After effect programının ara yüzü After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
3 Yazı efekleri oluşturma After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
4 Video editing sistemlerini oluşturma After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
5 Videolara alev rüzgar gibi efek scriptleri ekleme After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
6 Maskeleme tekniklerini kullanarak resim ve video bloklama ,kesme After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
7 crom key matte teknikleri After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
8 vize
9 yeşil perde tekniği ve kullanım uygulamaları ile key light After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
10 action nedir kullanım alanları After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
11 gökyüzü acctionları ile çalışma After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
12 action oluştuşturma(duman efekleri) After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
13 montajlama After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
14 Render çıktıları alma ve flash programı ile kullanılacak formatları tanıma After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları Ayhan Okatlı Uygulama, Tartışma
15 final
16/17 final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Ayhan Okatlı (2008), After Effects CS3 ve Görsel Efekt Uygulamaları. Pusula yayıncılık ve iletisim
Diğer Kaynaklar  http://www.adobe.com/tr/products/aftereffects.html


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 3
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 1
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 1
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 2
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 1
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 3
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 4
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 2
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 3
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 2
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 4
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 2
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 3
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 4
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 1
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 1
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 99
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.96
Dersin AKTS Kredisi: 4