Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Dersin Kodu : THM115

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1.Bilgisayar sistemine ait temel kavramları ve işletim sistemini bilir.
2.Bilgisayar donanım bileşenlerinin görevlerini ve fonksiyonlarını bilir.
3.Windows İşletim sistemini kullanabilir
4.İnternet hizmetini tanır ve interneti kullanarak araştırma yapabilir.
5.MS Word ugulama programını kullanarak belge oluşturabilir, formül yazabilir, tablo oluşturabilir ve program ve belgenin özelliklerini değiştirebilir.
6.MS Powerpoint kullanarak sunun dosyası oluşturabilir, slayt sıralama, tasarım ve animasyon gibi biçimlendirme özelliklerini ayarlayabilir, program ve sunum özelliklerini ayarlayabilir.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi, internet ve ofis uygulama programlarının(MS Word, Powerpoint ) temel seviyede kullanımı becerilerini vermektir.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Bilgisayar Tanımı, Temel Özellikleri Bilgisayar ve İnternet Sayfa 27-42 Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
2 Windows işletim sistemine giriş Bilgisayar ve İnternet Sayfa 72-150 Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
3 MS Word ekranı, Araç çubukları ve özellikleri Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
4 Dosya, Düzen, Görünüm ve Ekle Menüleri Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
5 Belge yaratma uygulaması Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
6 Biçim, Araçlar, Tablo,Pencere ve Yardım Menüleri Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
7 Belge yaratma uygulaması Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
8 Ara Sınav
9 Şablon ve web sayfası hazırlamak Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
10 MS Powerpoint - Slayt oluşturmak, Slayt düzeni, Slayt Tasarımı Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
11 MS Powerpoint Özel animasyon, ses eklemek ve slaytı başlatmak Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
12 Sunu hazırlama uygulaması Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
13 İnternetin temel kullanımı Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
14 İnternet arama motorları Yayınlanmamış ders notları Düz anlatım, Tartışma, Laboratuvar
15 Yıl Sonu Sınavı
16/17 Yıl Sonu Sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Bal H.Ç. (2002) Bilgisayar ve İnternet Rize : Akedemi Yayın Evi
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 2 50
    Ödev/Proje/Diğer 1 50
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 2
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 2
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 0
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 5
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 8 8
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 2 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 2 10 20
Toplam İş Yükü: 140
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.6
Dersin AKTS Kredisi: 6