Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Paleocoğrafya Ve Fosiller

Dersin Kodu : J 417

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 4

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. ÜMİT ŞAFAK

Dersin Öğrenme Kazanımları : Paleocoğrafya ve fosil ilişkisini öğrenir.
Kara ve denizlerin evrimini kavrar.
Paleoiklim konusunu öğrenir.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Jeolojik zamanlar içerisinde okyanus-kıta birlikteliği, kıtaların kayması ve göçler, bu olayları sağlayan fosil gruplarının öykülerini açıklamak.

Dersin İçeriği : Jeolojik zaman içerisinde paleocoğrafya .

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Fakülte derslikleri ve bölüm laboratuvarı


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Güneş Sistemi, Güneş’im Yer’e Etkisi, Ay ve Güneş Tutulmaları Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
2 Hava Durumları, Hava Kütleleri ve Birbirine Yaklaşımları, Fırtınalar Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
3 Okyanusların Etkinlikleri, Dalganın Oluşumu, Dalgalar ve Deniz Kabarması, Deniz Altı Dünyası, Kıta Sahanlığı, Mercan Gelişimi, Derin Okyanus hendekleri Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
4 Kara ve Denizlerin Evrimi, Plaka Tektoniği, Yerin Etkinlikleri: Gayzer, Deprem, Sismik Dalgalar Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
5 Karaların Biçimlenmesini Sağlayan Etmenler: Erozyon, Rüzgar Aşındırması, Kıyı Aşındırması, Yükselmiş ve Çöken Kıyı Çizgileri, Akarsu Aşındırması, Buzul aşındırması Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
6 Kayaçların Gelişim Tarihçesi, Jeolojik Yaş Saptanması, Jeolojik Zaman Çizelgesi Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
7 Yaşamın İlk Evreleri, İlk oksijen, Kimyasal Zincirler, Okyanusta Yaşam, İlk Çağ Denizleri Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
8 Ara sınav Sınava hazırlık Yazılı sınav
9 Praekambriyen denizleri ve canlı yaşamı, Kambriyen Denizleri: Büyük Nautiloidler, Büyük Salyangozlar, Trilobitler vs., Ordovisiyen Denizleri: Graptolitler Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
10 Siluriyen Denizleri: Graptolitler, Crinoidler, İlk Balıklar, Devoniyen Deniz ve Kara Ekosistemi: Trilobitler, Brachiopodlar, Kemikli Balıklar, ilk sürüngenler, kara bitkileri Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
11 Karaya İlerleyiş ve Yaşamda Karaya Sahip Olma Devri: Permiyen Deniz ve Kara Ekosistemi: Ot ve Et Yiyen Büyük Sürüngenler, Dev sinekler, İlk Ağaçlar: Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
12 Jura Ekosistemi: Gelişmiş Pullu Balıklar ve Dinazorlar, Jura Paleocoğrafyası Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
13 Kretase Paleocoğrafyası, Tetis Denizinin Durumu, Kara ve Deniz Kaplumbağaları, Dinazorlar, Modern Kemikli Balıklar Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
14 Pleyistosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı: Buzul Çağı, Memelilerin dağılması ve değişimi, kıtalar arası göçü (I) Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
15 Pleyistosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı: Buzul Çağı, Memelilerin dağılması ve değişimi, kıtalar arası göçü (II) Kaynakların incelenmesi Sunum, tartışma
16/17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Bremer, H.,1978, Paleontoloji
 Sayar, C.,1992; Biyostratigrafi;
 Taner, G. ve Uysal,K., 1994; Paleoekoloji İlkeleri
 Brasier, M.D., 1983, Microfossils
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 7 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. 0
2 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. 2
3 Bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 3
4 Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir. 4
5 Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir. 1
6 Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir. 3
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, 4
8 Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 4
10 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 5
11 Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir. 3
12 jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir 4
13 Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar 5
14 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
15 Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar 5
16 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 3
17 Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. 3
18 Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. 5
19 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 7 2 14
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü: 74
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.96
Dersin AKTS Kredisi: 3