Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Jeoteknik Deprem Mühendisliği

Dersin Kodu : J 421

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 4

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. HASAN ÇETİN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Sismik tehlike kaynaklarını belirler.
Sismik tehlike analizleri, maksimum olası deprem ve yer ivmesi hesabı ile azalım analizleri yapar.
Zeminlerin sıvılaşma analizlerini yapar.
Dinamik şartlarda zemin-yapı analizi yapar ve tasarım parametrelerini belirler.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : J 302 Zemin Mekaniği I

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Sismik kaynakların (aktif faylar), zeminlerin deprem esnasında davranış özelliklerinin ve tasarım parametrelerinin belirlenmesini öğretmek.

Dersin İçeriği : Giriş, sismik tehlikeler, sismoloji ve depremler, sismik tehlike analizleri, maksimum olası yer ivmesi, azalım ilişkileri, zeminlerin sıvılaşması, zemin-yapı etkileşimi, tasarım parametreleri

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik ve Laboratuvar


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Giriş, tarihçe, tanımlar Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
2 Sismik tehlike kaynaklarının belirlenmesi, aktif-pasif faylar, maksimum olası deprem Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
3 Deterministik sismik tehlike analizi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
4 Probabilistik sismik tehlike analizi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
5 Azalım ilişkileri, olasılık hesaplamaları Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
6 Maksimum olası yer ivmesi hesaplamaları Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
7 Örnek uygulama; Adana-Mersin-Antakya-Maraş bölgeleri Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
8 Arasınav Sınava kadar işlenen konuların çalışılması Yazılı Sınav/Proje
9 Dinamik zemin özellikleri ve ölçülmesi; laboratuvar ve arazi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
10 Tekrarlı yüklenen zeminlerin dayanımı, tekdüze dayanım, devirsel dayanım Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
11 Zeminlerin sıvılaşması, Sıvılaşma analizleri Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
12 Sıvılaşma uygulaması (Deney) Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması ve deney föylerinin fotokopiciden alınması Düz anlatım ve laboratuvar
13 Zemin tepki analizi; tek, iki ve üç boyutlu tepki analizleri Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
14 Dinamik şartlarda zemin-yapı etkileşimi Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
15 Tasarım parametreleri; tasarım depremleri, tasarım spektrumları Önerilen ders kitabındaki ilgili bölümlerin okunması Düz anlatım
16/17 Final Sınavı Sınava kadar işlenen konuların çalışılması Yazılı Sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Kayabalı, K., Geoteknik Deprem Mühendisliği, Gazi Kitabevi, Ankara (Çeviri; Kramer, S.L., Geotechnical Earthquake Engineering)
 Mollamahmıutoğlu, M. ve Kayabalı, K., 2004. Geoteknik Deprem Mühendisliği Elkitabı, Gazi Kitabevi, Ankara (Çeviri:
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 50
    Ödev/Proje/Diğer 7 50
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. 3
2 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. 5
3 Bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 4
4 Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir. 5
5 Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir. 4
6 Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, 4
8 Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 5
10 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 5
11 Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir. 4
12 jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir 4
13 Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar 4
14 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular 5
15 Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar 5
16 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 4
17 Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. 4
18 Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. 0
19 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 7 2 14
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü: 74
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.96
Dersin AKTS Kredisi: 3