Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Jeoloji Mühendisliğine Giriş

Dersin Kodu : JZ 101

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 1

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. OSMAN PARLAK

Dersin Öğrenme Kazanımları : Jeoloji mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olur.
Jeoloji mühendisinin çalışma alanlarını öğrenir.
Jeoloji eğitimi hakkında bilgi sahibi olur.
Jeolojide mesleki etiğini öğrenir

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Jeoloji Mühendisliğine Giriş dersi, bölüme yeni başlayan öğrencilere mesleği, çalışma alanlarını, bölümü ve sekiz dönem boyunca alacakları dersleri tanıtan yönlendirici bir derstir.

Dersin İçeriği : Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğinin Tanımı; Yer Bilimi ve Jeoloji Mühendisliğinin Tarihçesi; Jeoloji Mühendisliğinin İşlevleri ve İlgi Alanları; Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin Temelleri ve Bölümün Yapısı; Diğer Mühendislik Dallarıyla İlişkileri; Jeoloji Mühendisliğinin Günümüz Toplumundaki Yeri ve Gelecekteki Konumu; Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur ve İyi Bir Jeoloji Mühendisi Nasıl Olmalıdır? Jeoloji Mühendislerinin Çalışma Alanları

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik ve laboratuvar


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Üniversiteye Giriş ve Tanıtım Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
2 Üniversitenin ve alt birimlerin tanıtımı ve idari yapısı Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
3 Üniversite Eğitimi ve öğretimi ile ilgili kanunlar Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
4 Üniversite Öğrenci disiplin yönetmeliği ve mevzuat Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
5 Çukurova Üniversitesi´nde bilgiye ulaşma ve kütüphanenin tanıtımı Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
6 Jeoloji mühendisliği Bölümü´nün ayrıntılı tanıtımı Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
7 Jeoloji mühendisliği bölümünde okutulan derslerin genel içerikleri Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
8 Arasınav Sınava hazırlık Yazılı sınav
9 Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalları ve özelliklerinin tanıtımı Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
10 Jeoloji mühendisi çalıştıran devlet ve özel kurumların tanıtımı Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
11 Akademik konularla ilgili bilgilendirme Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
12 Üniversite eğitim-öğretim (akademik) aşamalarının tanıtılması Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
13 Sürekli kaliteli eğitimin koşulları Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
14 Misafir konuşmacı: Kamu kurumu ya da özel sektörden tecrübeli Jeoloji mühendislerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşması Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
15 Öğrencilerin eğitim hayatına hazırlanması Web´te araştırma Yüz yüze eğitim
16/17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Üniversitenin web sayfası ve Jeoloji Mühendislerinin çalıştığı kurumların web sayfalarına ilişkin belgeler
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. 3
2 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. 3
3 Bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 5
4 Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir. 3
5 Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir. 3
6 Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir. 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, 5
8 Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 3
10 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 4
11 Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir. 4
12 jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir 2
13 Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar 2
14 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
15 Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar 3
16 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 5
17 Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. 3
18 Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. 2
19 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 1 14
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü: 30
Toplam İş Yükü / 25 (s): 1.2
Dersin AKTS Kredisi: 1