Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : İş Sağlığı Ve Güvenliği

Dersin Kodu : JS 103

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. SEDAT TÜRKMEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : İş Sağlığı ve Güvenliği kavrar
İş sağlığı ve güvenliği Kanunu’nun temel amaç ve ilkeleri kavrar
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenler
mühendislik uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrar

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : yok

Dersin Amacı : Bu dersin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun temel amaç ve ilkelerini tanımlamak, mühendislik uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, Mevcut kanun kapsamında Jeoloji Mühendislerinin konumu ve sorumlulukları, şantiyelerde ve maden ocaklarında, sondaj uygulamalarında iş güvenliği.

Dersin İçeriği : İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, İş sağlığı ve güvenliği Kanunu’nun temel amaç ve ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler, mühendislik uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, Jeoloji Mühendisliği uygulamaları ve iş güvenliği, Konu ile ilgili kişisel koruyucu donanımlar. Mevcut kanun kapsamında Jeoloji Mühendislerinin konumu ve sorumlulukları.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
2 iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
3 iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
4 İş sağlığı ve güvenliğinin önemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
5 Mühendislik uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
6 Jeoloji Mühendisliği uygulamaları ve iş güvenliği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
7 İş güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu donanımlar. Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
8 Ara sınav Sınava hazırlık yazılı sınav
9 İş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında Jeoloji Mühendislerinin konumu ve sorumlulukları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
10 İş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında Jeoloji Mühendislerinin konumu ve sorumlulukları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
11 İnşaat şantiyeleri, Maden Ocakları ve sondaj uygulamalarında iş güvenliği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
12 İnşaat şantiyeleri, Maden Ocakları ve sondaj uygulamalarında iş güvenliği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
13 sertifikalar ve kurslar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
14 Bakanlıkça yapılan sınavlar ve İş güvenliği uzmanlığı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
15 Örnek çalışmlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Düz anlatım, gösterim
16/17 Final Sınavı sınava hazırlık yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Sedat Türkmen ders notları
 3631 sayılı İş sağlığı ve güvenliği yasası
 Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. 3
2 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. 4
3 Bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 4
4 Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir. 4
5 Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir. 3
6 Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, 4
8 Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 4
10 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 5
11 Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir. 5
12 jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir 3
13 Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar 4
14 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular 4
15 Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar 3
16 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 4
17 Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. 4
18 Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. 4
19 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 81
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.24
Dersin AKTS Kredisi: 3