Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Girişimcilik

Dersin Kodu : BTK223

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör. Ö.FARUKRENÇBER
Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Girişim, girişimcilik, girişimciliğin önemi konularını açıklayabilmeli
Türkiye´nin girişimcilik performansını yorumlayabilmeli
Girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörlerini açıklayabilmeli
İş fikri yaratma ve iş planı hazırlama sürecini kavrayabilmeli
Küçük işletme çeşitleri ve özelliklerini kavrayabilmeli
Küçük işletmelerin ekonomiye katkılarını kavrayabilmeli
Küçük işletmelerde yönetim fonksiyonlarını kavrayabilmeli
Küçük işletmelerde kuruluş yeri seçimi konusunu kavrayabilmeli

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Girişimciliğin ekonomideki önemini öğretmek için,girişimin ve girişimcilikteki temel kavramların açıklanması, bu konuda başarılı olma yollarının kavratılmasıdır.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin içeriği ve kaynaklar hakkında bilgilendirme Düz Anlatım, Tartışma
2 Girişim,girişimcilik, girişimcilerin bazı kişisel özellikleri Düz Anlatım, Tartışma
3 Türkiye´de girişimcilik performansı ve Avrupa´da girişimcilik Düz Anlatım, Tartışma
4 Girişimcilikte başarı ve başarısızlık nedenleri Düz Anlatım, Tartışma
5 Girişimcilikte başarı ve başarısızlık nedenleri Düz Anlatım, Tartışma
6 İş fikri yaratmak ve iş planı hazırlamak Düz Anlatım, Tartışma
7 Küçük işletme çeşitleri Düz Anlatım, Tartışma
8 Küçük işletmelerin ekonomiye katkıları Düz Anlatım, Tartışma
9 Vize
10 Küçük işletmelerin kuruluş yeri seçimi Düz Anlatım, Tartışma
11 Küçük işletmelerde yönetim fonksiyonları Düz Anlatım, Tartışma
12 Küçük işletmelerde yönetim fonksiyonları Düz Anlatım, Tartışma
13 Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları Düz Anlatım, Tartışma
14 Genel değerlendirme Düz Anlatım, Tartışma
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 1 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 1
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 1
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 3
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 3
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 1 14
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 3 3
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 3 3
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü: 40
Toplam İş Yükü / 25 (s): 1.6
Dersin AKTS Kredisi: 2