Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Yem. Tane Bit. Yet. Ve Toh. Ür. Tek

Dersin Kodu : T- 204

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. FARUK TOKLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1. Yemeklik dane baklagiller grubunda yer alan bitkilerin neler olduğunu anlama.
2.Yemeklik dane baklagillerin genel olarak Dünya´da ve Türkiye´deki ekonomik önemini kavrama.
3.Yemeklik dane baklagiller yetiştiriciliği ve kültürel uygulamalar konusunda güncel bilgilere sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme.
4.Yemeklik dane baklagiller tohumlarında çimlenme faktörleri konusunda teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri edinme.
5.Yemeklik dane baklagiller tohumlarında canlılık testleri konusunda temel ve uygulamalı becerilere sahip olma.
6. Yemeklik dane baklagiller grubunda yer alan bitkilerde tohumluk üretim yöntem ve teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazanma.
7. Yemeklik dane baklagiller birim alana ekilecek tohumluk miktarının hesap edilmesini be arazi koşullarında uygulanmasını kavrayabilme.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Yemeklik dane baklagillerin iklim istekleri, adaptasyon özellikleri, yetiştiriciliği, tohumluk üretim yöntem ve teknikleri konusunda öğrencilere gerekli olan temel ve uygulamalı bilgi ve becerilerin kazandırılnası amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin tanıtımı ve işlenecek konular ve kullanılacak kaynakların ve araç ve gereçlerin tanıtılması ve öğrencilerle tanışma. Düz Anlatım, Tartışma
2 Yemeklik dane baklagillerin Dünya´da ve Türkiye´de ekonomik önemi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
3 Fasulye yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
4 Fasulye yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
5 Nohut yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
6 Nohut yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
7 Mercimek yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
8 Mercimek yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
9 Bezelye yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
10 Ara sınavı
11 Bezelye yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
12 Bakla yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
13 Börülce yetiştiriciliği ve tohum üretim teknolojisi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
14 Genel Tekrar ve değerlendirme Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
15 FİNAL
16/17 FİNAL


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Toklu, F. Basılmamış Ders Notu. Şehirali, S..Yemeklik Dane Baklagiller
Diğer Kaynaklar  Özdemir, S. (2002). Yemeklik Baklagiller, Hasad yayınları. Akdağ, C. (2002). Yemeklik Dane Baklagiller, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 4
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 2
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 2
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 1
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 5
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 5
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 4
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 5
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 5
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 2
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 1
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 1
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 94
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.76
Dersin AKTS Kredisi: 4