Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Mikropaleontoloji

Dersin Kodu : J 203

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. NİYAZİ AVŞAR

Dersin Öğrenme Kazanımları : Fosilin tanımını öğrenir.
Fosillerin yararlı olduğu alanları öğrenir.
Fosilleşme olayını öğrenir.
İz fosilleri öğrenir.
Foraminiferlerin özelliklerini öğrenir.
Foraminiferlerde kavkı yapısı ve sarılma çeşitlerini öğrenir.
Foraminiferlerin taksonomik özelliklerini öğrenir.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Fosilleri inceleyerek jeolojik ve stratigrafik problemlerin çözümlerini öğretmek.

Dersin İçeriği : Stratigrafik paleontoloji, hayatın başlangıcıyla ilgili hipotezler, mikropaleontoloji, mikropaleontolojik yöntemler, foraminifer ve yaşam ortamları, sistematik tanımları, ostrakod, silisli mikrofosiller, palinoloji, tintinnids, calpionelids, konodontlar, kalkerli algler.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Paleontolojinin tanımı, fosillerin önemi ve yararları, tek hücreli fosillerin sınıflanması okuma Düz anlatım
2 Fosilleşme olayı, sistematik ve taksonomi (canlıları sınıflandırma) okuma Düz anlatım
3 İknoloji (İzbilim), yaşamın başlangıcı ile ilgili varsayımlar okuma Düz anlatım
4 İlk gerçek fosiller, karakteristik fosil ve zon fosilleri okuma Düz anlatım
5 Mikropaleontoloji, tarihçe, örnek alımı ve hazırlanması okuma Düz anlatım
6 Foraminiferlerin genel özellikleri, Foraminiferlerde kavkı yapısı okuma Düz anlatım
7 Ekolojik bölgeler, foraminiferlerin dağılımına etki eden faktörler okuma Düz anlatım
8 Arasınav Arasınava hazırlık Yazılı sınav
9 Foraminiferlerde kavkı yapısı, foraminiferlerde sarılma şekilleri okuma Düz anlatım ve Laboratuar
10 Sistematik tanımlama, Textularina, Fusulina okuma Düz anlatım ve Laboratuar
11 Miliolidae, Alveolinidae okuma Düz anlatım ve Laboratuar
12 Rotaliidae, Cymbaloporidae, Nummulitidae okuma Düz anlatım ve Laboratuar
13 Globotruncanidae, Globorotalidae, Orbitoididae, Discocyclinidae, Lepidocyclinidae, Miogypsinidae okuma Düz anlatım ve Laboratuar
14 Ostrakodlar, Radiolaryalar, Diatomlar okuma Düz anlatım ve Laboratuar
15 Silikoflagellatlar, Palinoloji, Dinoflagellatlar, Akritarklar, Tintinnidler, Kalpionellidler, Konodontlar. okuma Düz anlatım ve Laboratuar
16/17 Final sınavı Final sınavına hazırlık Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Meriç, E., 1990. Mikropaleontoloji, Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını no: 19. (2. baskı)
 Sayar C., 1991. Paleontoloji (Omurgasız Fosiller) İTÜ Matbaası, Gümüşsuyu İstanbul.
 Dizer, A., 1983. Paleontoloji (Omurgasız). İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü. Avcılar/ İstanbul.
 Bremer, H., 1978. Paleontoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi. Bornova / İzmir.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 8 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. 2
2 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. 3
3 Bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 2
4 Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir. 2
5 Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir. 3
6 Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir. 2
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, 2
8 Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2
10 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. 2
11 Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir. 3
12 jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir 2
13 Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar 2
14 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular 3
15 Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar 3
16 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 3
17 Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. 2
18 Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. 2
19 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. 2
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 8 2 16
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü: 76
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.04
Dersin AKTS Kredisi: 3