Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 ÜNİVERSİTE HAKKINDA BİLGİ


 İsim ve Adres Bilgileri


 Akademik Takvim


 Akademik Yönetim


 Çukurova Üniversitesi Hakkında
 Genel Bilgiler Sunulan Programların Listesi


 Öğrenci Giriş-Kabul Koşulları


 Önceki Öğrenimin Tanınması


 Genel Kayıt İşlemleri


 Öğrenme Kazanımlarına Ulaşmak için
 Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Kredi
 Dağılımları Akademik Danışmanlık


 Değerlendirme ve Notlandırma

  Genel Kayıt İşlemleri

Çukurova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ÖSYM’den aktarılan bilgiler doğrultusunda öğrenci numaraları oluşturulur, öğrenci kayıt evrakları ve kimlikleri hazırlanır. Kayıt işlemleri Çukurova Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

ÖSYM’nin belirlediği tarih aralığı içerisinde Üniversitemizce ilan edilen tarihlerde, Elektronik Kayıt ile veya öğrenciler bizzat kendileri gelerek kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Zorunlu hâllerde noter tarafından düzenlenen vekâletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla da öğrenci kayıt yaptırabilir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder. İkinci öğretim öğrencilerinin T.C. kimlik numaraları ile Çukurova Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu bankalara öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Öğrenciler, her yılın/yarıyılın başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini bildirmeleri, yılın/yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde, beş iş günü içinde kayıt yaptırmak zorundadırlar.