Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL BİLGİ


 Adana Hakkında Kısa Bilgi


 Yaşam Maliyeti


 Kalacak Yer-Barınma Olanakları


 Beslenme Olanakları


 Sağlık Hizmetleri-Mediko-Sosyal


 Engelli Öğrenci Olanakları


 Sigorta


 Finansal Destek-Burs Olanakları


 Öğrenci İşleri Bürosu


 Öğrenme Ortam ve Olanakları


 Uluslararası Programlar


 Değişim Öğrencileri için Pratik Bilgi


 Dil Kursları


 Stajlar


 Spor ve Sosyal Olanaklar


 Öğrenci Kulüpleri

  Dil Kursları

Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, İktisat İdari Bilimler Fakültesi (İşletme, İktisat ve Ekonometri Bölümlerinin hem İngilizce hem Türkçe programları mevcut) ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin sadece İngilizce programları mevcut) bazı bölümleri %100 İngilizce eğitim vermektedir. Ziraat Fakültesine bağlı Gıda Mühendisliği programı da bazı derslerini İngilizce olarak (derslerin %30’unu) vermektedir. Ayrıca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Öğretmenliği (Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği) Bölümlerinde de dersler ilgili dillerde yapılmaktadır. Yabancı dille eğitim yapan programlarımızda okuyan öğrencilerimiz, Yabancı Diller Yüksekokulunda zorunlu yabancı dil hazırlık programı okumaktadırlar. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Türkçe programları ile Karataş Turizm Yüksekokulu ve Biyomedikal Mühendisliği programlarını kazanan öğrenciler de bir yıl hazırlık eğitim almaktadırlar.

Üniversitemizin diğer bölümlerinde ise öğrenciler, öğrenimlerinin birinci yılında, toplam 56 saatten az olmamak koşulu ile bazı programlarda haftada 2 saat, bazı programlarda 3 saat ortak zorunlu yabancı dil dersi almaktadırlar.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Dil Kursları

Üniversitemize uluslararası öğrenci statüsünde gelen öğrencilerden, Türkçe yeterlilik belgesi istenilmektedir. Türkçe bilmeyen veya yeterli Türkçesi olmayan (B ve A düzeyinde) öğrencilere, Çukurova TÖMER’de, bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık programı sonrasında, Türkçe dil düzeyini C düzeyine çıkaran öğrenciler, eğitim almaya hak kazandıkları programlarda eğitimlerine başlarlar.

Değişim programı kapsamında (Erasmus ve Mevlana Programları) Üniversitemize gelen ve Türkçe bilmeyip öğrenmek isteyen öğrencilere, haftada 3 saat olmak üzere başlangıç ve ileri düzey Türkçe dersleri verilmektedir.