Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Matematik(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : 1981-1982 güz yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsünde eğitim-öğretime başlamıştır  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Matematik (Tezli) Yüksek Lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans diploması ve geçerli bir yabancı dil yeterlik belgesi ile başvurabilir ve yapılan mülakat sonucunun birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olarak programdaki tüm zorunlu dersleri ve toplam 120 AKTS lik seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve jüri tarafından kabul edilen bir tez sunmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Lisans öğretimini tamamlayan bir öğrenciyi matematiğin özel bir konusunda uzmanlaşmış, konusundaki en son bilimsel gelişmeleri takip edebilen , öğrenme ve uygulama becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi Pedagojik Formasyon sertifikası alarak devlet veya özel sektöre ait eğitim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca finans ve bilgisayar sektörlerinde de iş bulabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler  

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları, "Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" başlığı altında anlatıldığı gibidir  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. DOĞAN DÖNMEZ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.