Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Devlet Konservatuvarı >>Üflemeli-Vurmalı

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Edebiyatını teknik ve müzikal anlamda solo ve grup çalışması yaparak öğreten ve sanatçı yetiştiren bir programdır. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Üflemeli-Vurmalı lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.YGS ´den 140 puan alınmalıdır.21 yaş sınırı vardır.Devlet Konservatuarlarının ilgili anasanat veya sanat dallarının lise devresi veya lise ve dengi okulu mezunu olma şartı aranmaktadır.Aday konservatuvar Lise devresi 4.sınıf müfredatında bulunan bilgilere sahip olmalı ve kendi dalında yeterli düzeyde olmalı ve lisans yönerge ekinde bulunan çerçeve program içinde sınav kuruluna bir dinleti sunmalıdır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Lisans Eğitim programını ,teknik ve müzikal yöntemleri en iyi şekilde kullanarak çalabilen,estetik bakış açısı edinmiş,herhangi bir eseri solo veya birlikte çalıp yorumlayabilen,eserin vermeye çalıştığı duygu ve düşünceleri seyirciye aktarabilme yetisi kazanmış,sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip,kendine,ulusuna ve tüm insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun farkında olan sanatçı yetiştirmek. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programdan mezun olanlar çeşitli sanat kurumlarında (konservatuvar,orkestra v.b.)sanatçı olarak görev yapabilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.Öğrenci yıl sonunda yapılan derslerin sınavlarından geçer not almak zorundadır.Yıl sonunda yapılan çalgı sınavı halka açıp olup, geçer not 70 puandır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Okutman FİGEN AKGÜN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.