Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi >>Jeoloji Mühendisliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1977 yılında Temel Bilimler Fakültesi içinde Yerbilimleri Bölümü adı altında kurulmuştur. Kurulduğu yıl ilk öğrencilerini almış ve 1981 yılında da ilk mezunlarını vermiştir. 1982 yılında YÖK Yasası ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, modern eğitim ve uygulama veren dört yıllık lisan programı olup öğrenim dili Türkçe´dir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Jeoloji Mühendisliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Jeoloji Mühendisliği, yerkürenin ve diğer gezegenlerin oluşumunu, evrimini ve yaşamla ilişkisini kuran, geleneksel bilimleri kullanarak bütünsel bir resim içinde bunlara uygulayan, mühendislik biliminin kurallarını değerlendirerek yeraltı ve yerüstü kaynaklarının araştırılmasını, çevreyle dost şekilde işletilmesini gerçekleştirebilen ve nüfus artışına bağlı olarak artan şehirleşme, sanayileşme için gerekli büyük sanat yapıları için yer seçimi ve projelendirilmesinde aktif rol oynayan donanımlı bireyler yetiştiren bir bölümdür. Bu amaca yönelik olarak temel ve teorik bilimlerin yanısıra mühendislik etiği, bilgisayar ve arazi uygulamalarının verildiği bir eğitim-öğretim programı uygulamaktadır. Bu program içerisinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde jeolojik sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmaktadır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : 4 yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrencilerimiz ; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Etibank, İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri, Petrol Dairesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Devlet Limanları, Hava Alanları, Çimento Fabrikaları, Seramik Sanayi, Cam Sanayi, Özel Madencilik şirketleri, Mühendislik Firmaları, Belediyeler, Devlet Demir Yolları, Jeolojik Etüd-Zemin ve Sondaj Şirketleri, Otoyol ve Baraj Yapan Özel Firmalar gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. OSMAN PARLAK  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.