Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Jeoloji Mühendisliği(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 24
YLJM-200 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
AKTS kredisi toplamı: 30
  * Her iki yarıyılda da seçmeli olarak yer alan "Seminer" dersinin yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.
  1. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
JM-509 Stratigrafik Verilerin Sentezi Seçmeli 6
JM-511 Kırıntılı Kayaç Petrografisi ve Kaynak Kayaç Saptanması Seçmeli 6
JM-515 Resifler ve Biyolojik Yapılar Seçmeli 6
JM-517 Mikropaleontolojide Yeni Gelişmeler Seçmeli 6
JM-519 İleri Mikropaleontoloji Seçmeli 6
JM-521 Biyostratigrafi Seçmeli 6
JM-523 Stratigrafik Paleontoloji Seçmeli 6
JM-527 İleri Metallojeni Seçmeli 6
JM-529 İleri Metamorfik Kayaçlar Petrografisi Seçmeli 6
JM-531 Mikroskop Teknikleri ve Mikroskopta Mineral Tayinleri Seçmeli 6
JM-557 Basen Analizi Seçmeli 6
JM-559 Paleojen Stratigrafisi Seçmeli 6
JM-565 Sularda Kirlilik ve Kontrolü Seçmeli 6
JM-567 Jeotermal Hidrojeolojide Kavramlar Seçmeli 6
JM-571 İz Elementler Seçmeli 6
JM-579 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi I Seçmeli 6
JM-589 Jeokimyasal Verilerin Yorumu Seçmeli 6
JM-591 Ofiyolitlerin Jeokimyası Seçmeli 6
JM-597 Jeomekanik Seçmeli 6
JM-599 Sismoloji ve Deprem Mühendisliği Seçmeli 6
JM-603 Radyometrik Yaş Tayini Seçmeli 6
JM-617 Foraminifer Kavkı Biyometrisi Seçmeli 6
JM-621 Paleosismoloji Temel Uygulamaları Seçmeli 6
JM-623 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri I Seçmeli 6
JM-625 Zeminlerin Isıl Özellikleri Seçmeli 6
JM-627 Arkeoloji Jeofiziği Seçmeli 6
JM-629 Doğru Akım Özdirenç Düşey Elektronik Sondajı Seçmeli 6
JM-631 Kentsel Planlama ve Arazi Kullanımı Seçmeli 6
JM-641 İleri Zemin Mekaniği Seçmeli 6
JM-645 Baraj Jeolojisi Seçmeli 6
JM-647 Stabilite Analizlerinde Limit Denge Metodları Seçmeli 6
JM-649 Endüstri ve Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Çevre Jeofiziği Seçmeli 6
YLJMS-101 Seminer Seçmeli 6


  2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 24
YLJM-201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
AKTS kredisi toplamı: 30
  * Her iki yarıyılda da seçmeli olarak yer alan "Seminer" dersinin yönetmelik hükümlerine göre sadece birinin seçilmesi gerekmektedir.
  2. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
JM-508 Tektonik ve Sedimantasyon Seçmeli 6
JM-514 Sedimantolojide Verilerin Derlenmesi ve Kullanılmaları Seçmeli 6
JM-516 Tersiyer Mikrofaunası Seçmeli 6
JM-518 Paleojen Bentik Foraminifer Stratigrafisi Seçmeli 6
JM-520 Ostrakod Stratigrafisi Seçmeli 6
JM-522 Tersiyer Makrofaunası Seçmeli 6
JM-524 Paleontolojik Yaş Tayini Seçmeli 6
JM-526 Zaman İçinde Yeryuvarı ve Yaşam Seçmeli 6
JM-530 Saha Hidrojeolojisi Seçmeli 6
JM-552 Tünel Jeolojisi Seçmeli 6
JM-566 Aktüel Foraminiferler Seçmeli 6
JM-572 Katı Atık Yöntemi Seçmeli 6
JM-580 Okyanusal Basenlerdeki Volkanizma Seçmeli 6
JM-586 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi II Seçmeli 6
JM-594 Kıta içi Volkanizması Seçmeli 6
JM-600 Şev Stabilitesi ve Islahı Seçmeli 6
JM-602 Mühendislik Jeolojisi Haritaları Seçmeli 6
JM-606 Ofiyolit Kayalarda Yaş Tayini Metodları ve Uygulamaları Seçmeli 6
JM-608 Cevher Mikroskopisi Seçmeli 6
JM-618 Maden Jeolojisi Seçmeli 6
JM-620 Sismik Kaynaklı Jeoteknik Sorunlar Seçmeli 6
JM-622 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri II Seçmeli 6
JM-624 Donmuş Zeminlerin Mekanik Özelikleri Seçmeli 6
JM-626 Maden Jeofiziği Seçmeli 6
JM-632 Geçirimsizleştirme Yöntemleri Seçmeli 6
JM-634 Sığ Sismik Verilerin Yorumu ve Analizi Seçmeli 6
JM-636 Levha Tektoniği ve Temel Kavramları Seçmeli 6
JM-638 Mühendislik Projeleri için Depremsellik Analizleri Seçmeli 6
JM-642 Heyelan Tematik Haritaları Seçmeli 6
JM-644 Jeotermal Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi Seçmeli 6
YLJMS-102 Seminer Seçmeli 6


  3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
YLJM-203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
YLJMT-301 Tez Çalışması Zorunlu 24
AKTS kredisi toplamı: 30
  4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
YLJM-204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 6
YLJMT-302 Tez Çalışması Zorunlu 24
AKTS kredisi toplamı: 30