Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Kozan Meslek Yüksekokulu >>Tohumculuk

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
AIIT101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kull. Zorunlu 6
İN*101 İngilizce I Zorunlu 2
T 103 Bıtkı Genetıgı Zorunlu 3
T 105 Toprak Bılgısı Zorunlu 2
T 107 Istatıstık Zorunlu 3
T_ 101 Tar. Bot. Ve Bit. Üreme Biy. Zorunlu 3
T_ 109 Tarımsal Ekoloji Zorunlu 3
TD 101 Türk Dili I Zorunlu 2
TD 101 Türk Dili I Zorunlu 2
THM101 Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi I Zorunlu 2
THM103 İngilizce I Zorunlu 2
THM105 Türk Dili I Zorunlu 2
THM109 Bitki Genetiği Zorunlu 4
THM111 Tarımsal Ekoloji Zorunlu 3
AKTS kredisi toplamı: 41
  1. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
THM107 Tarımsal Bot.ve Bit.Ür.Biyolojisi Seçmeli 5
THM113 Toprak Bilgisi Seçmeli 3
THM115 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Seçmeli 6
THM117 İstatistik Seçmeli 3


  2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
AI 101 A. Ilk. Ve Ink. Tarihi Zorunlu 3
AI 102 A. Ilk. Ve Ink. Tarıhı II Zorunlu 2
AIIT102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2
ENF102 Temel Bilgisayar Bilimleri I Zorunlu 3
İN-102 İngilizce II Zorunlu 2
T 104 Bıtkı Islahı Zorunlu 3
T_ 102 Bitki Besleme Ve Gübreleme Zorunlu 2
T_ 106 Araştırma Ve Deneme Metodları Zorunlu 3
T_ 108 Tohumculukta Biyoteknoloji Zorunlu 3
T_ 112 Tohumculuk Mevzuatı Zorunlu 2
T_ 114 Tohum ve Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3
TD 102 Türk Dili II Zorunlu 2
TD 102 Türk Dılı II Zorunlu 2
THM102 Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi II Zorunlu 2
THM104 İngilizce II Zorunlu 2
THM106 Türk Dili II Zorunlu 2
THM108 Bitki Islahı Zorunlu 3
THM112 Tohum ve Bitki Fizyolojisi Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 43
  2. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
STJ100 Yaz Stajı Seçmeli 8
THM110 Tohumculuk Biyoteknolojisi Seçmeli 2
THM114 Yaz Stajı Seçmeli 8
THM116 Bitki Besleme ve Gübreleme Seçmeli 2
THM118 Araştırma ve Deneme Metodları Seçmeli 2
THM120 Tohumculuk Mevzuatı Seçmeli 2
THM122 Temel Bilgisayar Bilimleri I Seçmeli 3


  3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
T 201 Tah. Yet. Ve Toh. Üretim Tek. Zorunlu 5
T 203 End. Bit. Yet. Ve Toh. Ür. Tek. I Zorunlu 5
T 207 Yem Bit. Yet. Ve Toh. Ür. Tek. Zorunlu 6
T 209 Tohumluk Hazırlama Teknolojisi Zorunlu 3
T 211 Fitopatoloji Zorunlu 3
T 213 Herboloji Zorunlu 3
T 215 Kültür Bit. Zar. Ve Müc. Yönt. Zorunlu 5
AKTS kredisi toplamı: 30
  4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
T 202 End. Bit. Yet. Ve Toh. Ür. Tek. II Zorunlu 5
T 210 Tarım Ekonomisi Zorunlu 4
T 212 Tohum Depolama Tekniği Zorunlu 2
T 214 Tohum Kökenli Hst. Ve Müc. Yönt. Zorunlu 3
T 216 Depo Zararlıları Ve Müc. Yönt. Zorunlu 3
T 218 Seb.Bit.Yet.ve Toh.Ür.Teknikleri Zorunlu 6
T- 204 Yem. Tane Bit. Yet. Ve Toh. Ür. Tek Zorunlu 4
T- 208 Tohum Kontrol Ve Sertifikasyon Zorunlu 3
AKTS kredisi toplamı: 30