Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Mühendislik Fakültesi >>Jeoloji Mühendisliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  1. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 3
ADS101 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS103 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
AIIT101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2
IN 111 İngilizce Zorunlu 2
JZ 101 Jeoloji Mühendisliğine Giriş Zorunlu 1
JZ 103 Genel Jeoloji 1 Zorunlu 4
JZ 105 Genel Mineraloji Zorunlu 3
JZ 107 Fizik 1 Zorunlu 2
JZ 109 Matematik 1 Zorunlu 3
JZ 111 Mühendislik İçin Kimya 1 Zorunlu 2
TD 101 Türk Dili I Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  1. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
JS 101 Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3
JS 103 İş Sağlığı Ve Güvenliği Seçmeli 3


  2. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 3
ADS102 Alan Dışı Seçmeli 1 Seçmeli 3
ADS104 Alan Dışı Seçmeli 2 Seçmeli 3
AIIT102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2
IN 112 İngilizce Zorunlu 2
JZ 102 Genel Jeoloji 2 Zorunlu 4
JZ 104 Özel Mineraloji Zorunlu 4
JZ 106 Fizik 2 Zorunlu 2
JZ 108 Matematik 2 Zorunlu 3
JZ 110 Mühendislik İçin Kimya 2 Zorunlu 2
TD 102 Türk Dili II Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  2. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
JS 102 Bilgisayar Destekli Çizim Seçmeli 3
JS 104 İstatistik Seçmeli 3


  3. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
J 201 Teknik Resim Ve Jeolojik Çizim Zorunlu 4
J 203 Mikropaleontoloji Zorunlu 3
J 205 Stratigrafi Zorunlu 3
J 207 Yapısal Jeoloji Zorunlu 5
J 209 Statik Ve Dinamik Zorunlu 3
J 211 Mağmatik Petrografi Zorunlu 5
J 213 Jeolojide Uzaktan Algılama Zorunlu 4
J 215 Mühendislik Matematiği Zorunlu 3
AKTS kredisi toplamı: 30
  4. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
J 202 Tarihsel Jeoloji Zorunlu 3
J 204 Makropaleontoloji Zorunlu 3
J 206 Sedimantoloji Zorunlu 4
J 208 Tektonik Zorunlu 5
J 210 Metamorfik Petrografi Zorunlu 4
J 212 Mukavemet Zorunlu 3
J 214 Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu 4
J 216 İstatistik Zorunlu 2
J 218 İşletme Yönetimi Zorunlu 2
AKTS kredisi toplamı: 30
  5. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
J 301 Jeokimya Zorunlu 5
J 303 Hidrojeoloji Zorunlu 4
J 307 Sedimanter Petrografi Zorunlu 5
J 309 Saha Jeolojisi I Zorunlu 4
J 311 Kaya Mekaniği I Zorunlu 4
J 313 Mühendislik Jeolojisi Zorunlu 4
J 315 Maden Yatakları I Zorunlu 4
AKTS kredisi toplamı: 30
  6. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
J 302 Zemin Mekaniği I Zorunlu 4
J 304 Çevre Jeolojisi Zorunlu 4
J 306 Sondaj Tekniği Zorunlu 3
J 308 Saha Jeolojisi Iı Zorunlu 6
J 310 Maden Yatakları Iı Zorunlu 4
J 312 Jeoloji Mühendisliği Projesi I Zorunlu 4
J 314 Saha Stajı Zorunlu 5
AKTS kredisi toplamı: 30
  7. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 15
J 401 Meslek Hukuku Zorunlu 2
J 403 Jeofizik Zorunlu 2
J 405 Zemin Mekaniği Iı Zorunlu 3
J 407 Jeoloji Mühendisliği Projesi Iı Zorunlu 4
J 443 Kurum Stajı 1 Zorunlu 4
AKTS kredisi toplamı: 30
  7. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
J 411 Volkanik Ve Damar Kayaçları Petrografisi Seçmeli 3
J 415 Resifal Ortamlar Seçmeli 3
J 417 Paleocoğrafya Ve Fosiller Seçmeli 3
J 419 Yer Dinamiği Seçmeli 3
J 421 Jeoteknik Deprem Mühendisliği Seçmeli 3
J 423 Kırıntılı Kayaçlar Petrografisi Seçmeli 3
J 425 Petroloji I Seçmeli 3
J 427 Kent Jeolojisi Seçmeli 3
J 429 Su Kaynakları Ve Yöntemi Seçmeli 3
J 431 Jeolojide Autocad Uygulamaları Seçmeli 3
J 433 Sayısal Arazi Sınıflamaları Seçmeli 3
J 435 Malzeme Bilgisi Seçmeli 3
J 437 Güzergah Etüdü Ve Tasarımı Seçmeli 3
J 439 Jeotermal Alanların Elektrik Yönt. Belirlenmesi Seçmeli 3
J 441 Jeolojik Miras Seçmeli 3


  8. Yarıyıl Ders Planı
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli 15
J 402 Türkiye Jeolojisi Zorunlu 2
J 404 Fosil Yakıtlar Zorunlu 2
J 406 Endüstriyel Hammaddeler Zorunlu 2
J 408 Jeoteknik Zorunlu 2
J 410 Bitirme Projesi Zorunlu 3
J 444 Kurum Stajı 2 Zorunlu 4
AKTS kredisi toplamı: 30
  8. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Ders Listesi
Kodu Adı Zorunlu/Seçmeli AKTS
J 416 Hidrokarbon Arama. Paleontoloji Seçmeli 3
J 418 Basen Adlaması Ve Sınıflandırılması Seçmeli 3
J 420 Zemin Islah Yöntemleri Seçmeli 3
J 422 Çökelme Ortamları Ve Fasiyes Seçmeli 3
J 424 Doğal Yapı Malzemeleri Seçmeli 3
J 426 Petroloji Iı Seçmeli 3
J 428 Kaya Mühendisliği Seçmeli 3
J 430 Heyelanlar Ve Şev Stabilitesi Seçmeli 3
J 432 Uygulamalı Jeokimya Seçmeli 3
J 434 Kuyu Tasarımı Ve Hidroliği Seçmeli 3
J 436 Müh. Proj. Deprem Ve Aktif Fay Uyg. Seçmeli 3
J 438 Kuyu Logları Seçmeli 3
J 440 Evrim Ve Fosil Kanıtlar Seçmeli 3
J 442 Tersiyer Foraminiferleri Seçmeli 3