Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen-Edebiyat Fakültesi >>Türk Dili ve Edebiyatı

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Bilgi
Kuramsal  Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
 Türkolojinin temel kavramlarının önemini bilir ve fark eder.
 Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle çözümler.
 Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
 Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşabilme ve onlardan etkin biçimde yararlanabilme yeteneğine sahip olur.
 Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve uygulama kapasitesini yükseltir.
Uygulamalı
  Beceriler
Kavramsal/Bilişsel  Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini izleyebilir.
 Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
 Eski ve yeni metinleri kavrayıp tartışabilir.
 Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olabilir.
 Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesine katkıda bulunur.
Uygulamalı
  Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
 Filolojik ve dilbilimsel bakışı edinir.
 Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanma becerisi kazanır.
Öğrenme Yetkinliği  Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp çözer.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kuabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik  Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapabilir.
 Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili (Mesleki yabancı dil) A2 seviyesinde bilir.
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi konusunda bilinçlidir ve bilgi sahibidir.
 Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Soru sorar, gözlem yapar, eleştirisel ve yapıcı düşünerek, akademik dürüstlük ilkelerine uyar, girişimcidir.