Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Diş Hekimliği Fakültesi >>Diş Hekimliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Diş Hekimliği Programı; ilk iki yıl ağırlıklı olarak verilen temel tıp derslerinin yanı sıra, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Diş Anatomisi ve Fizyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Ağız Diş Çene Radyolojisi, Pedodonti, Orttodonti, Periodontoloji, Klinik Tıp Bilimleri ve Tıbbi Etik derslerini ve eğitimini içermektedir. Diş Hekimliği ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları kapsayan beş yıllık bir eğitimdir. İlk 3 yıl oldukça modern ve donanımlı olan preklinik, temel tıp bilimleri ve simülasyon laboratuvarları sayesinde güçlü bir klinik öncesi eğitim verilmekte olup, 4 ve 5. sınıflarda klinik eğitimi yeterli sayıda ünitin bulunduğu kliniklerde her öğrenciye 1 ünit verilecek şekilde zengin fiziki şartlarda verilmektedir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Diş Hekimi ünvanı ve yüksek lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Birinci aşama. Bu program, diş hekimliği alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. Diş hekimliği eğitiminin süresi 5 yıl olduğu için 4 yıllık fakültelerden farklı olarak, öğrenci eğitim süresi sonunda lisans eğitimine ek olarak yüksek lisans derecesi de alır ve öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.  

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Teorik ve uygulamalı bilgilerin bütünleştirilerek, ağız, dişler ve çevre dokuların korunmasını ve tedavi edilmesini sağlayan diş hekimleri yetiştirilir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programın mezunları kamu veya özel sektöre ait hastane, klinik veya merkezlerde istihdam edilebilmelerinin yanı sıra kendilerine ait özel muayenehane açarak çalışma hakkına sahiptir.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. MUSTAFA SERDAR TOROĞLU  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.