Bilgisayar Bilimleri

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

Bilgisayarlar ve teknoloji hayatımızın her alanında giderek daha fazla yer kaplamaktadır. Bu hızla değişen ve gelişen dijital dünyada, bilgisayar bilimleri alanı büyük önem kazanmıştır. Bilgisayar Bilimleri programı, öğrencilere modern teknolojilerin temelini oluşturan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan dinamik bir programdır. Bu program, öğrencilere bilgisayar sistemleri, yazılım geliştirme, veri bilimi, yapay zeka ve daha birçok alanında sağlam bir temel sunar. Bilgisayar Bilimleri programı genel olarak bilgisayarların tasarımı, geliştirilmesi, analizi ve uygulamalarıyla ilgilenen bir alandır. Bu program genellikle üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sunulmaktadır. Programın içeriği ve yapılandırması üniversiteler arasında farklılık gösterebilir, ancak genel olarak aşağıdaki temel konu alanlarını içerir: 1. Temel Bilgisayar Bilimleri:: Bu bölümde temel bilgisayar kavramları, algoritmalar, veri yapıları, hesaplama teorisi ve dil teorisi gibi konular yer alır. Programlama dilleri, hafıza yönetimi ve veritabanı sistemleri gibi temel bilgisayar konuları da bu bölümde öğretilir. 2. Algoritmalar ve Veri Yapıları:: Bu konu alanında çeşitli algoritmaların tasarımı, analizi ve uygulanması incelenir. Ayrıca veri yapılarıyla ilgili kavramlar, veri depolama yöntemleri ve performans analizi gibi konular ele alınır. 3. Programlama Dilleri ve Yazılım Geliştirme:: Farklı programlama dilleri, yazılım tasarım prensipleri, nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği gibi konulara odaklanılır. Bu bölümde öğrencilere gerçek dünya projelerinde yazılım geliştirme deneyimi kazandırılabilir. 4. Veritabanları ve Bilgi Yönetimi:: Veri tabanı tasarımı, yönetimi, sorgulama dilleri ve büyük veri yönetimi gibi konular ele alınır. Bu bölümde verilerin etkili bir şekilde saklanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi üzerinde durulur. 5. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi:: Bu alanda yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi konulara odaklanılır. Öğrencilere örüntü tanıma, veri madenciliği, doğal dil işleme ve yapay zeka uygulamalarını geliştirme becerileri kazandırılır. 6. Ağ ve Güvenlik:: Bilgisayar ağları, ağ güvenliği, kriptografi ve siber güvenlik gibi konular bu bölümde yer alır. Bilgisayar sistemlerinin güvenliği ve ağ iletişiminin yönetimi üzerine çalışmalar yapılır. 7. Grafik ve Görselleştirme:: Bu alanda bilgisayar grafikleri, görsel efektler, 3D modelleme, animasyon ve görselleştirme teknikleri öğretilir. Oyun geliştirme ve görsel simülasyonlar gibi uygulamalara yönelik çalışmalar yapılabilir. Bilgisayar Bilimleri programı, genellikle teorik ve pratik derslerin bir kombinasyonunu içerir. Öğrencilere projeler, laboratuvar çalışmaları ve staj gibi uygulamalı deneyimler de sağlanabilir. Mezunlar genellikle yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka, ağ güvenliği, oyun geliştirme ve daha birçok alanda kariyer yapma fırsatına sahip olurlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bilgisayar Bilimleri programı, bilgisayarların tasarımı, geliştirilmesi, analizi ve uygulamaları ile ilgilenen geniş kapsamlı bir alandır. Bu program öğrencilere bilgisayar teknolojileri ve ilgili konular hakkında derinlemesine anlayış kazandırmayı amaçlar. İşte Bilgisayar Bilimleri programının temel özellikleri ve tanımı: 1. Çok Yönlülük:: Bilgisayar Bilimleri programı, öğrencilere çeşitli konu alanlarını içeren geniş bir yelpazede eğitim sunar. Programın içeriği, yazılım geliştirme, veri bilimi, yapay zeka, ağ güvenliği, grafik tasarımı ve daha fazlasını kapsar. 2. Teorik ve Pratik Dersler:: Program teorik bilgileri temel alırken aynı zamanda pratik deneyimler de sunar. Öğrencilere gerçek dünya projeleri ve laboratuvar çalışmaları gibi uygulamalı deneyimler kazandırarak teorik bilgilerin pratiğe dönüşümünü sağlar. 3. Çeşitli Kariyer Fırsatları:: Bilgisayar Bilimleri programını tamamlayan mezunlar, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, oyun geliştirme, bilgisayar grafikleri ve daha birçok alanda kariyer yapabilirler. 4. Teknolojinin Hızla Gelişen Doğası:: Program, öğrencilere teknolojinin hızla değişen ve gelişen doğasını anlamaları için gereken becerileri sağlar. Bu sayede mezunlar, güncel teknolojik trendleri takip edebilir ve yeni gelişmeleri hızla benimseyebilirler. 5. Problem Çözme Yetenekleri:: Bilgisayar Bilimleri programı, öğrencilere karmaşık problemleri çözmek için analitik düşünme ve mantık becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Algoritma tasarımı ve veri yapıları gibi konular, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini güçlendirir. 6. Ekip Çalışması ve İletişim Becerileri:: Çoğu proje ve problem karmaşık olduğunda, ekip çalışması ve etkili iletişim büyük önem taşır. Program, öğrencilere ekip içinde çalışma ve fikirlerini etkili bir şekilde iletebilme yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar. 7. Yenilikçilik ve Yaratıcılık:: Bilgisayar Bilimleri, öğrencilere yeni fikirler üretme ve yaratıcı çözümler bulma yeteneklerini geliştirme imkanı sağlar. Bu sayede öğrenciler, teknolojik sorunlara özgün yaklaşımlar getirebilirler. Bilgisayar Bilimleri programları, günümüzün dijital çağında teknolojik gelişmelere ayak uydurmak isteyen öğrencilere geniş bir yelpazede beceriler ve fırsatlar sunar. Bu programlar, geleceğin teknoloji liderleri, yazılım mühendisleri ve inovasyon alanında etkili bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. FARUK KARADAĞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GÜZİN YÜKSEL

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HÜSEYİN GÜLER

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. GÜZİN YÜKSEL

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. HÜSEYİN GÜLER

Amaç

Bilgisayar Bilimleri programının amacı, öğrencilere bilgisayar teknolojileri, yazılım geliştirme, veri analitiği, yapay zeka, ağ güvenliği, grafik tasarımı ve diğer ilgili konularda kapsamlı bir eğitim sunarak, modern teknoloji dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek donanım ve yetenekler kazandırmaktır. Bu program, öğrencilere teorik bilgi ile pratik uygulama arasında denge sağlamayı hedefler. Ayrıca, öğrencilere karmaşık sorunları çözme, inovasyon yapma, ekip içinde çalışma ve etkili iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

Hedef

- Öğrencilere algoritma ve veri yapıları gibi temel bilişim konularını anlayarak çeşitli problemleri çözme yeteneği kazandırmak. - Programlama dillerinde yetkinlik sağlayarak yazılım geliştirme yeteneklerini güçlendirmek. - Veri analitiği ve yapay zeka alanlarında teorik bilgi ve uygulama becerileri sunmak. - Ağ güvenliği prensiplerini öğreterek siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak. - Disiplinler arası çalışmaları teşvik ederek teknolojiyi farklı alanlara uygulama yetenekleri kazandırmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Bilimleri lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları